با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و سومین وام نیکو پرداخت شد.

صد و پنجاه و سومین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به سرکار خانم فریده کیانی‌فر تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب سرکار خانم نجمه اشرفی واریز گردید.

آخرین قسط این وام نیکو، اردیبهشت ماه 1404 می‌باشد.