با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت نود و دومین وام نیکو  پرداخت وام به اعضا در سال ۹۸، پایان یافت.

طبق نظر اکثریت اعضا (۸۳ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، پنج میلیون و صد هزار تومان تعیین شده که به اقساط  ۳۰ ماهه و ۱۷۰ هزار تومانی تقسیم شده‌اند.

حال نگاهی داریم به عملکرد پرداخت وام در سال ۹۸:
تعداد وام پرداختی: ۸+۱۵ وام نیکو
کل مبلغ وام پرداختی: ۶۸ میلیون تومان
میزان حق ماهانه هر سهم تا کنون: ۳۳۹۰ هزار تومان