گزارش سال 99

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت صد و هجدهمین وام نیکو پرداخت وام به اعضا در سال ۹۹، پایان یافت. طبق نظر اکثریت اعضا از سال آینده، حق ماهانه به ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، شش میلیون و سیصد هزار تومان تعیین شده که به...

گزارش سال 98

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت نود و دومین وام نیکو  پرداخت وام به اعضا در سال ۹۸، پایان یافت. طبق نظر اکثریت اعضا (۸۳ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، پنج میلیون و صد هزار تومان تعیین شده...

گزارش سال 97

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت هفتاد و هفتمین وام نیکو پرداخت وام به اعضا در سال ۹۷، پایان یافت. طبق نظر اکثریت اعضا (۸۴ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۷۵ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، چهار میلیون و پنجاه هزار تومان...

گزارش سال 96

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت شصت و دومین وام نیکو سری سوم پرداخت وام به اعضا، پایان یافت. طبق نظر اکثریت اعضا (۸۸ درصد) از ماه آینده، حق ماهانه به ۶۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، سه میلیون تعیین شده که به اقساط ۳۰ ماهه...

گزارش سال 94-95 (دور دوم)

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت چهل و دومین وام نیکو سری دوم پرداخت وام به اعضا، پایان یافت و از امروز سری سوم پرداخت وام آغاز می‌شود. طبق نظر اکثریت اعضا، در دور سوم، مبلغ وام، دو میلیون تعیین شده که به اقساط ۲۵ ماهه و ۸۰ هزار...

گزارش سال 93-94 (دور اول)

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت بیست و سومین وام نیکو سری اول پرداخت وام به اعضا، پایان یافت و از ماه آینده سری دوم پرداخت وام آغاز می‌شود. طبق اطلاع‌رسانی‌های قبلی، در دور دوم، مبلغ وام، یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان تعیین شده که...