تبلیغات
وام نیکو - مطالب پرداخت وام
یکشنبه 14 مهر 1398  06:22   
نوع مطلب: پرداخت وام ،

 با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هشتاد و ششمین وام نیکو پرداخت شد.

هشتاد و ششمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید.

   


نظرات()  
یکشنبه 14 مهر 1398  06:20   
نوع مطلب: پرداخت وام ،

 با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هشتاد و پنجمین وام نیکو پرداخت شد.

هشتاد و پنجمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای علی مهتابی واریز گردید.

   


نظرات()