وام نیکو یک صندوق قرض‌الحسنه دوستانه که با هدف پاسداشت و اجرای سنت قرض‌الحسنه راه اندازی شده و اعضا با پرداخت حق ماهانه، وام بدون بهره، بدون کارمزد و بدون ضامن دریافت می‌کنند. http://vamenikoo.ir 2018-05-24T00:08:08+01:00 text/html 2018-04-29T14:25:48+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت شصت و ششمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/92 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» شصت و ششمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">شصت و ششمین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به حساب آقای عباس فرج‌زاده واریز گردید.<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN66.png" alt="" vspace="0" border="1" hspace="0" align="absmiddle"><br></div></div> text/html 2018-04-29T14:17:39+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت شصت و پنجمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/91 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» شصت و پنجمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2"><font size="2">شصت و پنجمین</font> وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به آقای حمید اکبری تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای محمدمهدی شهسوار واریز گردید.<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN65.png" alt="" vspace="0" border="1" hspace="0" align="absmiddle"><br></div></div> text/html 2018-03-30T02:28:23+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت شصت و چهارمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/90 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» شصت و چهارمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">شصت و چهارمین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم صدیقه قاسمی واریز گردید. &nbsp; <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN64.png" alt="" align="absmiddle" vspace="0" hspace="0" border="1"></font></div> text/html 2018-03-30T02:26:25+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت شصت و سومین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/89 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» شصت و سومین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">شصت و سومین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید.&nbsp; <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN63.png" alt="" align="absmiddle" vspace="0" hspace="0" border="1"></font></div> text/html 2018-03-02T04:32:59+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پایان دور سوم پرداخت وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/88 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت شصت و دومین وام نیکو سری سوم پرداخت وام به اعضا، پایان یافت.</font><br><font size="2">&nbsp;</font><br><font size="2">طبق نظر اکثریت اعضا (۸۸ درصد) از ماه آینده، حق ماهانه به ۶۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، سه میلیون تعیین شده که به اقساط&nbsp; ۳۰ ماهه و ۱۰۰ هزار تومانی تقسیم شده‌اند.</font><br><br><font size="2">&nbsp;حال نگاهی داریم به عملکرد پرداخت وام در دور سوم:</font><br><font size="2">تعداد وام پرداختی: <b>۴+۲۰ وام نیکو</b></font><br><font size="2">کل مبلغ وام پرداختی: <b>۵۰ میلیون تومان</b></font><br><font size="2">بازه‌ی زمانی پرداخت وام‌های دور اول: <b>۱۲ ماه</b></font><br><font size="2">میزان حق ماهانه هر سهم تا کنون: <b>۱۷۷۰ هزار تومان</b> </font><br></div> text/html 2018-03-02T04:16:37+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت شصت و دومین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/87 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» شصت و دومین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">شصت و دومین وام نیکو به مبلغ دو میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم هاجر طالبی واریز گردید. <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN62.png" alt="" align="absmiddle" vspace="0" hspace="0" border="1"></font></div> text/html 2018-02-04T04:05:16+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت شصت و یکمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/86 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» شصت و یکمین وام نیکو پرداخت شد.<br><br>شصت و یکمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم مریم کرمی واریز گردید.<br><br>ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است. &nbsp; <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN61.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2018-01-31T02:01:16+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت شصتمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/85 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» شصتمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">شصتمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون تومان طبق نوبت به حساب آقای مصطفی شجاع‌آب واریز گردید.</font><br><br><font size="2">ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.&nbsp; <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN60.png" alt="" align="absmiddle" vspace="0" hspace="0" border="1"></font></div> text/html 2018-01-01T18:33:24+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت پنجاه و نهمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/84 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» پنجاه و نهمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">پنجاه و نهمین وام نیکو به مبلغ دو میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم محبوبه غزنوی واریز گردید.</font><br></div><font size="2"><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN59.png" alt="" align="absmiddle" vspace="0" hspace="0" border="1"></div> text/html 2018-01-01T18:30:22+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت پنجاه و هشتمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/83 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» پنجاه و هشتمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">پنجاه و هشتمین وام نیکو به مبلغ دو میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم عظیمه زارع واریز گردید.</font><br></div><br><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN58.png" alt="" align="absmiddle" vspace="0" hspace="0" border="1"></div> text/html 2017-11-30T02:49:34+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو رونمایی از سامانه وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/82 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و همزمان با آغاز امامت امام زمان (عج) <a href="http://vamenikoo.com" target="_blank" title="">سامانه وام نیکو </a>رونمایی شد.</font></div><div align="justify"><br><font size="2">این سامانه، یک سامانه بومی است که مختص وام نیکو و با توجه به فرآیندهای آن طراحی و برنامه‌نویسی شده است. این سامانه ماحصل ماه‌ها تلاش برای تهیه پروپوزال و همچنین زحمات بی‌شائبه‌ی برنامه‌نویس، جناب آقای مرتضوی مقدم، برای پیاده‌سازی آن است.</font></div><div align="justify"><br><font size="2">اعضا در این سامانه کاملاً به وضعیت مالی خود دسترسی دارند و به تدریج تمام پرداخت‌ها از سال ۹۳ وارد سامانه خواهد شد.</font></div><div align="justify"><font size="2"></font><br><font size="2">با این که سامانه بسیار ساده و قابل‌استفاده برای تمام اعضاست اما به زودی راهنمای استفاده از سامانه نیز تهیه و منتشر خواهد شد. </font></div> text/html 2017-11-30T02:43:08+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت پنجاه و هفتمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/81 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» پنجاه و هفتمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">پنجاه و هفتمین وام نیکو به مبلغ دو میلیون تومان طبق نوبت به آقای حامد اشرفی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید.&nbsp; <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN57.png" alt="" align="absmiddle" vspace="0" hspace="0" border="0"></font></div> text/html 2017-11-30T02:38:57+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت پنجاه و ششمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/80 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» پنجاه و ششمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">پنجاه و ششمین وام نیکو به مبلغ دو میلیون تومان طبق نوبت به آقای علیرضا اشرفی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید. <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN56.png" alt="" align="absmiddle" vspace="0" hspace="0" border="1"></font></div> text/html 2017-11-24T07:34:09+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو امکان پرداخت اینترنتی حق ماهانه و اقساط http://vamenikoo.ir/post/79 <div align="justify"><font size="2">همان طور که می‌دانید مبادلات بانکی وام نیکو به صورت غیرحضوری انجام می‌پذیرد و می‌توانید از طریق مراجعه به شعبه‌های بانک ملت، خودپردازهای ملت، بانکداری اینترنتی بانک ملت یا سایر بانک‌ها، حق ماهانه و اقساط خود را پرداخت نمایید.</font></div><div align="justify"><br><font size="2">اما از این پس علاوه بر روش‌ها فوق می‌توانید از طریق درگاه پرداخت اینترنتی زیر، نسبت به پرداخت حق ماهانه و اقساط اقدام نمایید.</font></div><div align="justify"><br><font size="2">درگاه پرداخت اینترنتی وام نیکو از خدمات با همتا قدرت گرفته است و پرداخت از آن مشمول کارمزد ۵۰۰ تومانی می‌باشد.</font></div><div align="justify"><br><font size="2">برای پرداخت از این درگاه در قسمت مبلغ، مجموع حق ماهانه و اقساط خود را وارد نمایید؛ در قسمت توضیح، نام خود را وارد نمایید و هم چنین در قسمت شماره همراه، حتماً شماره ثبت شده در وام نیکو را وارد نمایید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="left"><font size="2">https://bahamta.com/10378-15445756<br> </font></div> text/html 2017-10-29T12:18:58+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت پنجاه و پنجمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/78 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» پنجاه و پنجمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">پنجاه و پنجمین وام نیکو به مبلغ دو میلیون تومان طبق نوبت به خانم ریحانه رحمانیان تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای مرتضی غلام‌پور واریز گردید. <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN55.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div>