با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و شصتمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و شصتمین وام نیکو به مبلغ سی و سه میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به آقای سیدحسین آل‌یاسین تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم سیده ام‌البنین میرحسینی واریز گردید.

ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.

آخرین قسط این وام نیکو، آذر ماه 1404 می‌باشد.