با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و شصت و نهمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و شصت و نهمین وام نیکو به مبلغ یازده میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به خانم گلی سلامی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای مصطفی شکوه‌زاده واریز گردید.

آخرین قسط این وام نیکو، فروردین ماه 1405 می‌باشد.