با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و پنجمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و هفتاد و پنجمین وام نیکو به مبلغ یازده میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به آقای سیدعلی آل‌یاسین تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای سیدحامد آل‌یاسین واریز گردید.

آخرین قسط این وام نیکو، مرداد ماه 1405 می‌باشد.