با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و چهلمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و چهلمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم سمیرا مردانی واریز گردید.

آخرین قسط این وام نیکو، مهر ماه 1403 می‌باشد.