با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و چهل و چهارمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و چهل و چهارمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب جناب آقای علی مهتابی واریز گردید.

آخرین قسط این وام نیکو، آذر ماه 1403 می‌باشد.