با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و یکمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و یکمین وام نیکو به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای مصطفی شکوه‌زاده واریز گردید.