با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت چهل و دومین وام نیکو سری دوم پرداخت وام به اعضا، پایان یافت و از امروز سری سوم پرداخت وام آغاز می‌شود.

طبق نظر اکثریت اعضا، در دور سوم، مبلغ وام، دو میلیون تعیین شده که به اقساط ۲۵ ماهه و ۸۰ هزار تومانی تقسیم شده‌اند.

حال نگاهی داریم به عملکرد پرداخت وام در دور دوم:
تعداد وام پرداختی: ۲۶ وام نیکو (به ۱۹ نفر از اعضا) + ۲
کل مبلغ وام پرداختی: ۳۹ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان
بازه‌ی زمانی پرداخت وام‌های دور اول: ۱۸ ماه
میزان حق ماهانه هر سهم تا کنون: ۱ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان