با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت صد و پنجاه و نهمین وام نیکو پرداخت وام به اعضا در سال ۱۴۰۱، پایان یافت.

طبق نظر اکثریت اعضا (۷۷ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۲۴۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، یازده میلیون و صد هزار تومان تعیین شده که به اقساط ۳۰ ماهه و ۳۷۰ هزار تومانی تقسیم شده‌اند.

حال نگاهی داریم به عملکرد پرداخت وام در سال ۱۴۰۱:
تعداد وام پرداختی: ۳۲ وام نیکو (به ۲۱ نفر از اعضا) + ۳
کل مبلغ وام پرداختی: ۲۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
میزان حق ماهانه هر سهم تا کنون: ۸ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان