با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت صد و هفتاد و پنجمین وام نیکو پرداخت وام به اعضا در سال ۱۴۰۲، پایان یافت.

طبق نظر اکثریت اعضا (۷۳ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۳۲۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، پانزده میلیون تومان تعیین شده که به اقساط ۳۰ ماهه و ۵۰۰ هزار تومانی تقسیم شده‌اند.

حال نگاهی داریم به عملکرد پرداخت وام در سال ۱۴۰۲:
تعداد وام پرداختی: ۳۳ وام نیکو (به ۱۹ نفر از اعضا) + ۷
کل مبلغ وام پرداختی :۳۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
میزان حق ماهانه هر سهم تا کنون :۱۱ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان