با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت نود و دومین وام نیکو  پرداخت وام به اعضا در سال ۹۸، پایان یافت.

طبق نظر اکثریت اعضا (۸۳ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، پنج میلیون و صد هزار تومان تعیین شده که به اقساط  ۳۰ ماهه و ۱۷۰ هزار تومانی تقسیم شده‌اند.

 

حال نگاهی داریم به عملکرد پرداخت وام در سال ۹۸:
تعداد وام پرداختی: ۲۱ وام نیکو (به ۱۵ نفر از اعضا) + ۷
کل مبلغ وام پرداختی: ۵۸ میلیون و ۵۰ هزار تومان
میزان حق ماهانه هر سهم تا کنون: ۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان