با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت صد و هجدهمین وام نیکو پرداخت وام به اعضا در سال ۹۹، پایان یافت.

طبق نظر اکثریت اعضا (۵۷ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، شش میلیون و سیصد هزار تومان تعیین شده که به اقساط ۳۰ ماهه و ۲۱۰ هزار تومانی تقسیم شده‌اند.

حال نگاهی داریم به عملکرد پرداخت وام در سال ۹۹:
تعداد وام پرداختی: ۳۸ وام نیکو (به ۲۶ نفر از اعضا) + ۴
کل مبلغ وام پرداختی: ۱۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
میزان حق ماهانه هر سهم تا کنون: ۴ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان