گزارش سال ۱۴۰۲

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت صد و هفتاد و پنجمین وام نیکو پرداخت وام به اعضا در سال ۱۴۰۲، پایان یافت. طبق نظر اکثریت اعضا (۷۳ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۳۲۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، پانزده میلیون تومان تعیین...

گزارش سال ۱۴۰۱

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت صد و پنجاه و نهمین وام نیکو پرداخت وام به اعضا در سال ۱۴۰۱، پایان یافت. طبق نظر اکثریت اعضا (۷۷ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۲۴۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، یازده میلیون و صد هزار تومان...

گزارش سال ۱۴۰۰

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت صد و سی و هشتمین وام نیکو پرداخت وام به اعضا در سال ۱۴۰۰، پایان یافت. طبق نظر اکثریت اعضا (۷۰ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، هشت میلیون و صد هزار تومان...

گزارش سال ۹۹

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت صد و هجدهمین وام نیکو پرداخت وام به اعضا در سال ۹۹، پایان یافت. طبق نظر اکثریت اعضا (۵۷ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، شش میلیون و سیصد هزار تومان تعیین...

گزارش سال ۹۸

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت نود و دومین وام نیکو  پرداخت وام به اعضا در سال ۹۸، پایان یافت. طبق نظر اکثریت اعضا (۸۳ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، پنج میلیون و صد هزار تومان تعیین شده...

گزارش سال ۹۷

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت هفتاد و هفتمین وام نیکو پرداخت وام به اعضا در سال ۹۷، پایان یافت. طبق نظر اکثریت اعضا (۸۴ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۷۵ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، چهار میلیون و پنجاه هزار تومان...

گزارش سال ۹۶

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت شصت و دومین وام نیکو سری سوم پرداخت وام به اعضا، پایان یافت. طبق نظر اکثریت اعضا (۸۸ درصد) از ماه آینده، حق ماهانه به ۶۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، سه میلیون تعیین شده که به اقساط ۳۰ ماهه...

گزارش سال ۹۴-۹۵ (دور دوم)

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت چهل و دومین وام نیکو سری دوم پرداخت وام به اعضا، پایان یافت و از امروز سری سوم پرداخت وام آغاز می‌شود. طبق نظر اکثریت اعضا، در دور سوم، مبلغ وام، دو میلیون تعیین شده که به اقساط ۲۵ ماهه و ۸۰ هزار...