به اطلاع اعضای محترم وام نیکو می‌رساند، زمان واریز اقساط و حق ماهانه به اول تا پنجم هر ماه منتقل شده و وام‌های نیکو نیز همانند گذشته از ۵ تا ۱۰ هر ماه پرداخت خواهند شد.

بنابراین از ماه جاری می‌توانید اقساط و حق ماهانه خود را به‌جای ۲۵ دی‌ماه از ۱ بهمن‌ماه واریز نمایید.

همچنین با توجه به بازگشایی مجدد حساب بانک ملت، حق ماهانه و اقساط را تنها به حساب 9516927183 بانک ملت واریز فرمایید.

از این‌که مانند همیشه با پرداخت به هنگام، باعث رونق و استمرار وام نیکو هستید، سپاسگزاریم.