حالت نمایش دوم وبلاگی

این برگه برای تست ایجاد شده

پرداخت صد و هفتاد و پنجمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و پنجمین وام نیکو پرداخت شد. صد و هفتاد و پنجمین وام نیکو به مبلغ یازده میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به آقای سیدعلی آل‌یاسین تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای سیدحامد آل‌یاسین واریز...

پرداخت صد و هفتاد و چهارمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و چهارمین وام نیکو پرداخت شد. صد و هفتاد و چهارمین وام نیکو به مبلغ سی و سه میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به خانم معصومه قانع تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای سیدحامد آل‌یاسین...

پرداخت صد و هفتاد و سومین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و سومین وام نیکو پرداخت شد. صد و هفتاد و سومین وام نیکو به مبلغ سی و سه میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای سیدحامد آل‌یاسین واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و...

پرداخت صد و هفتاد و دومین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و دومین وام نیکو پرداخت شد. صد و هفتاد و دومین وام نیکو به مبلغ یازده میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم محبوبه غزنوی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، اردیبهشت ماه 1405...

پرداخت صد و هفتاد و یکمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و یکمین وام نیکو پرداخت شد. صد و هفتاد و یکمین وام نیکو به مبلغ یازده میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم عظیمه زارع واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، اردیبهشت ماه 1405...

پرداخت صد و هفتادمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتادمین وام نیکو پرداخت شد. صد و هفتادمین وام نیکو به مبلغ یازده میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم زهرا قطرانی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، فروردین ماه 1405...

از بودنتان خوشحالیم

وام نیکو، نتیجه همکاری و همیاری همه‌ی اعضاست، از بودنتان خوشحالیم!