حالت نمایش دوم وبلاگی

این برگه برای تست ایجاد شده

پرداخت صد و پنجاه و چهارمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و چهارمین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و چهارمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم فاطمه فروزند واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، اردیبهشت ماه 1404...

پرداخت صد و پنجاه و سومین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و سومین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و سومین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به سرکار خانم فریده کیانی‌فر تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب سرکار خانم نجمه اشرفی...

پرداخت صد و پنجاه و دومین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و دومین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و دومین وام نیکو به مبلغ بیست و چهار میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم مریم شیخی واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام...

پرداخت صد و پنجاه و یکمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و یکمین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و یکمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب جناب آقای محمدصادق شهسوار واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، فروردین ماه 1404...

پرداخت صد و پنجاهمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاهمین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاهمین وام نیکو به مبلغ بیست و چهار میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم فاطمه حاتمی واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط...

پرداخت صد و چهل و نهمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و چهل و نهمین وام نیکو پرداخت شد. صد و چهل و نهمین وام نیکو به مبلغ شانزده میلیون و دویست هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای محمدمهدی شهسوار واریز گردید. ایشان دارای دو سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط...