حالت نمایش دوم وبلاگی

این برگه برای تست ایجاد شده

پرداخت صد و شصت و هشتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و شصت و هشتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و شصت و هشتمین وام نیکو به مبلغ سی و سه میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای مصطفی شکوه‌زاده واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و...

پرداخت صد و شصت و هفتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و شصت و هفتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و شصت و هفتمین وام نیکو به مبلغ یازده میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب میم.پ واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، اسفند ماه 1404...

پرداخت صد و شصت و ششمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و شصت و ششمین وام نیکو پرداخت شد. صد و شصت و ششمین وام نیکو به مبلغ سی و سه میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای حسین شکوری واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز...

پرداخت صد و شصت و پنجمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و شصت و پنجمین وام نیکو پرداخت شد. صد و شصت و پنجمین وام نیکو به مبلغ یازده میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب جناب آقای مجتبی پناهی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، دی ماه 1404...

پرداخت صد و شصت و چهارمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و شصت و چهارمین وام نیکو پرداخت شد. صد و شصت و چهارمین وام نیکو به مبلغ یازده میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به آقای حامد اشرفی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید. آخرین...

پرداخت صد و شصت و سومین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و شصت و سومین وام نیکو پرداخت شد. صد و شصت و سومین وام نیکو به مبلغ یازده میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به آقای علیرضا اشرفی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید. آخرین...