حالت نمایش دوم وبلاگی

این برگه برای تست ایجاد شده

پرداخت صد و پنجاه و نهمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و نهمین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و نهمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم زهرا زاهدی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، شهریور ماه 1404...

پرداخت صد و پنجاه و هشتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و هشتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و هشتمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب جناب آقای مرتضی غلامپور واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، مرداد ماه 1404...

پرداخت صد و پنجاه و هفتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و هفتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و هفتمین وام نیکو به مبلغ بیست و چهار میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به خانم راضیه اسکوردی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای محمدامین اسکوردی...

پرداخت صد و پنجاه و ششمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و ششمین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و ششمین وام نیکو به مبلغ بیست و چهار میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب جناب آقای محمدامین اسکوردی واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق...

پرداخت صد و پنجاه و پنجمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و پنجمین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و پنجمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم فاطمه کوثری‌مهر واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، خرداد ماه 1404...

پرداخت صد و پنجاه و چهارمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و چهارمین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و چهارمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم فاطمه فروزند واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، اردیبهشت ماه 1404...

از بودنتان خوشحالیم

وام نیکو، نتیجه همکاری و همیاری همه‌ی اعضاست، از بودنتان خوشحالیم!