پرداخت صد و چهل و سومین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و چهل و سومین وام نیکو پرداخت شد. صد و چهل و سومین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب جناب آقای علی‌اکبر دهقانی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، آبان ماه 1403...

پرداخت صد و چهل و دومین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و چهل و دومین وام نیکو پرداخت شد. صد و چهل و دومین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم هاجر طالبی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، آبان ماه 1403...

پرداخت صد و چهل و یکمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و چهل و یکمین وام نیکو پرداخت شد. صد و چهل و یکمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم طاهره بشاورز واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، آبان ماه 1403...

پرداخت صد و چهلمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و چهلمین وام نیکو پرداخت شد. صد و چهلمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم سمیرا مردانی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، مهر ماه 1403...

پرداخت صد و سی و نهمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سی و نهمین وام نیکو پرداخت شد. صد و سی و نهمین وام نیکو به مبلغ بیست و چهار میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم زینب کرمی واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز...

گزارش سال ۱۴۰۰

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت صد و سی و هشتمین وام نیکو پرداخت وام به اعضا در سال ۱۴۰۰، پایان یافت. طبق نظر اکثریت اعضا (۷۰ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، هشت میلیون و صد هزار تومان...

پرداخت صد و سی و هشتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سی و هشتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و سی و هشتمین وام نیکو به مبلغ هجده میلیون و نهصد هزار تومان طبق نوبت به خانم معصومه قانع تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای سیدحامد آل‌یاسین واریز گردید....

پرداخت صد و سی و هفتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سی و هفتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و سی و هفتمین وام نیکو به مبلغ هجده میلیون و نهصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای سیدحامد آل‌یاسین واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط...