با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و شصت و پنجمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و شصت و پنجمین وام نیکو به مبلغ یازده میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب جناب آقای مجتبی پناهی واریز گردید.

آخرین قسط این وام نیکو، دی ماه 1404 می‌باشد.