با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و شصت و چهارمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و شصت و چهارمین وام نیکو به مبلغ یازده میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به آقای حامد اشرفی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید.

آخرین قسط این وام نیکو، آذر ماه 1404 می‌باشد.