با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و چهارمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و هفتاد و چهارمین وام نیکو به مبلغ سی و سه میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به خانم معصومه قانع تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای سیدحامد آل‌یاسین واریز گردید.

ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.

آخرین قسط این وام نیکو، مرداد ماه 1405 می‌باشد.