با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و نهمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و پنجاه و نهمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم زهرا زاهدی واریز گردید.

آخرین قسط این وام نیکو، شهریور ماه 1404 می‌باشد.