با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و هشتمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و پنجاه و هشتمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب جناب آقای مرتضی غلامپور واریز گردید.

آخرین قسط این وام نیکو، مرداد ماه 1404 می‌باشد.