با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و چهارمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و پنجاه و چهارمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم فاطمه فروزند واریز گردید.

آخرین قسط این وام نیکو، اردیبهشت ماه 1404 می‌باشد.