با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت بیست و سومین وام نیکو سری اول پرداخت وام به اعضا، پایان یافت و از ماه آینده سری دوم پرداخت وام آغاز می‌شود.

طبق اطلاع‌رسانی‌های قبلی، در دور دوم، مبلغ وام، یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان تعیین شده که به اقساط ۱۸ ماهه و ۸۵ هزار تومانی تقسیم شده‌اند.

حال نگاهی داریم به عملکرد پرداخت وام در دور اول:
تعداد وام پرداختی: ۳۰ وام نیکو (به ۲۳ نفر از اعضا) + ۲
کل مبلغ وام پرداختی: ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
میزان حق ماهانه هر سهم تا کنون: ۵۶۰ هزار تومان