با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت صد و سی و هشتمین وام نیکو پرداخت وام به اعضا در سال ۱۴۰۰، پایان یافت.

طبق نظر اکثریت اعضا (۷۰ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، هشت میلیون و صد هزار تومان تعیین شده که به اقساط ۳۰ ماهه و ۲۷۰ هزار تومانی تقسیم شده‌اند.

حال نگاهی داریم به عملکرد پرداخت وام در سال ۱۴۰۰:
تعداد وام پرداختی: ۳۸ وام نیکو (به ۲۰ نفر از اعضا) + ۴
کل مبلغ وام پرداختی: ۲۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
میزان حق ماهانه هر سهم تا کنون: ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان