با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت شصت و دومین وام نیکو سری سوم پرداخت وام به اعضا، پایان یافت.

طبق نظر اکثریت اعضا (۸۸ درصد) از ماه آینده، حق ماهانه به ۶۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، سه میلیون تعیین شده که به اقساط ۳۰ ماهه و ۱۰۰ هزار تومانی تقسیم شده‌اند.

حال نگاهی داریم به عملکرد پرداخت وام در دور سوم:
تعداد وام پرداختی: ۲۹ وام نیکو (به ۲۰ نفر از اعضا) + ۲
کل مبلغ وام پرداختی: ۵۸ میلیون تومان
میزان حق ماهانه هر سهم تا کنون: ۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان