با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت هفتاد و هفتمین وام نیکو پرداخت وام به اعضا در سال ۹۷، پایان یافت.

طبق نظر اکثریت اعضا (۸۴ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۷۵ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، چهار میلیون و پنجاه هزار تومان تعیین شده که به اقساط ۳۰ ماهه و ۱۳۵ هزار تومانی تقسیم شده‌اند.

حال نگاهی داریم به عملکرد پرداخت وام در سال ۹۷:
تعداد وام پرداختی: ۲۲ وام نیکو (به ۱۵ نفر از اعضا) + ۵
کل مبلغ وام پرداختی: ۶۶ میلیون تومان
میزان حق ماهانه هر سهم تا کنون: ۲ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان